post

Viridian je konzultačná spoločnosť poskytujúca technické konzultačné služby primárne na platforme SAS v sektore finančných služieb.

Sme tímom konzultantov s bohatými skúsenosťami so SAS softvérom a inými technológiami a skúsenosťami z projektov z významných slovenských bánk.