Skip Navigation Linksdefault

Viridian je konzultačná spoločnosť poskytujúca technické konzultačné služby primárne na platforme SAS v sektore finančných služieb.

Sme tímom konzultantov s bohatými skúsenosťami so SAS softvérom a inými technológiami a skúsenosťami z projektov z významných slovenských bánk.


Hlavné biznis oblasti, v ktorých realizujeme projekty:

 • riadenie kreditných rizík
 • riadenie trhových rizík
 • riadenie bankových aktív a pasív
 • credit scoring
 • príprava údajov pre data mining


Naše služby poskytujeme primárne v týchto oblastiach:

 • návrh architektúry pre nasadenie SAS 9.x produktov
 • implementácia a údržba riešení na platforme SAS
 • aktualizácie a migrácie SAS aplikácií
 • služby v oblasti zabezpečenia nasadení SAS produktov
 • riešenie performance problémov
 • integrácia SAS aplikácií s aplikáciami v iných technológiách